Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

12J
The mad-Hatter
Theme-parties have always been my favorite ones! You do not only change your clothes and your appearance; you change your identity, your way of moving or even your accent! Yesterday night i was the mad-Hatter! Wandering around in the city with a cup of tea and the crazy yellow-contact lenses, was tough at the beginning, but then i got used to it.
Nevertheless, it was just another role! ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου