Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

23O

The frame

This is my new acquirement!It looks interesting, doesn't it?
After 2 days of hard research i was able to find it!
It is old and quite distroyed, but as long as it can stand for itself, this oldfashioned and glamorous
frame will give my room the unique atmosphere that i want!

4 σχόλια: